Nincs engedélyezve a javascript.

ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA SZABÁLYZAT

I. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

- online ajándékkártya: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító online dokumentum.
- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben kibocsátó az egyes online ajándékkártyákat kibocsátja, és amely értéken az online ajándékkártya áru vásárlása során beváltható.
- felhasználási időszak: az az időszak, amíg az online ajándékkártya tulajdonosa az online ajándékkártyát felhasználhatja.
- kibocsátó: Könyvmolyképző Kiadó Kft (székhely: 6728 Szeged Pázsit u. 18., adószám: 10628614-2-06)
- vásárló: az a kibocsátón kívüli magán vagy jogi személy, aki az online ajándékkártya tulajdonosa.
- elfogadó hely: az az árusítóhely, amely az online ajándékkártya vásárlási célú elfogadására jogosult. Jelen szabályzat keretében kibocsátott online ajándékkártyák esetében kizárólag a https://konyvmolykepzo.hu/ webáruház.

II. A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az online ajándékkártya kibocsátásának és felhasználásának módját.
 2. A szabályzat területi hatálya Magyarország.
 3. A szabályzat időbeli hatálya az első online ajándékkártya kibocsátásától kezdődik, és a kibocsátó általi visszavonásig tart.
 4. A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette.

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYÁKRÓL

 1. Az online ajándékkártyát a kibocsátó bocsátja ki.
 2. Az online ajándékkártya online utalvány, azonosítására egyedi számsor szolgál.
 3. Az online ajándékkártyának legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
  1. kibocsátó neve
  2. az online ajándékkártyára vonatkozó utalás
  3. a kibocsátási érték
  4. ajándékkártya egyedi azonosítószáma
 4. Az online ajándékkártyát a kibocsátó 1.000 Ft-os, 5.000 Ft-os, 10.000 Ft-os és 20.000 Ft-os kibocsátási értékben hozza forgalomba.
 5. Az online ajándékkártya készpénzre a kibocsátónál nem váltható.
 6. Az online ajándékkártya hamisítása bűncselekmény.

IV. AZ ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA HASZNÁLATA

a) AZ ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA MEGVÁSÁRLÁSA

 1. Az online ajándékkártya a kibocsátótól vásárolható meg kizárólag a
  https://konyvmolykepzo.hu/ márkaboltban.
 2. Az online ajándékkártyát bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja.
 3. Az online ajándékkártya vételára nem térhet el az ajándékkártya kibocsátási értékétől.
  Az online ajándékkártya megvásárlásakor tehát semmilyen engedmény, kupon nem érvényesíthető.
 4. Az ajándékkártya vásárlásához nem lehet vásárlási utalványt felhasználni.
 5. Az online ajándékkártya vásárlásával egyidejűleg nem lehet más típusú terméket vásárolni, azaz a vásárlói kosárban online ajándékkártya vásárlásakor csak online ajándékkártya lehet.
 6. Az online ajándékkártya vételárát kizárólag online lehet kifizetni (bankkártyás vagy paypal fizetési móddal).
 7. Az online ajándékkártya megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az online ajándékkártya kibocsátására vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
 8. Az online ajándékkártya visszavásárlására a kibocsátó nem köteles.
 9. Az online ajándékkártya elvesztése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
 10. Az online ajándékkártya megvásárlását követően a vevő e-mailben kapja meg az online ajándékkártyát annak azonosító számával (utalványkód) együtt az ajándékkártya vételárának jóváírását követően – általában néhány percen belül.
 11. Vásárló az ajándékkártya vásárlásáról kizárólag elektronikus formában kiadott számviteli bizonylatot (elektronikus számlát) kap.
 12. Kibocsátó az online ajándékkártya vevő részére történő megküldését követően nem felel az online ajándékkártya illetéktelen személyhez kerüléséért.
 13. Kibocsátó kizárja a felelősségét az online ajándékkártyának a Vásárló által tévesen/hibásan stb. megadott e-mail-címre történő kiküldése esetén. Azaz amennyiben a Vásárlónak felróható módon nem megfelelő elektronikus címre kerül a megvásárolt online ajándékkártya kiküldésre, úgy a Vásárló sem a vételár visszatérítésére sem újabb ajándékkártya követelésére nem jogosult.

b) AZ ONLINE AJÁNDÉKKÁRTYA FELHASZNÁLÁSA

 1. Az online ajándékkártya felhasználása határidőhöz kötött, ez a határidő az utalvány megvásárlásától számított 1 év.
 2. Az online ajándékkártya bárkire szabadon átruházható, aki az online ajándékkártya megvásárlására jogosult lenne.
 3. Az online ajándékkártya tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül az elfogadó helyen az online ajándékkártya kibocsátási értékén árut vásárolni. Ez az áru azonban nem lehet másik online ajándékkártya vagy e-könyv.
 4. Az online ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az online ajándékkártya a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem az elfogadó hely nem jogosult és nem kötelezhető vizsgálni az online ajándékkártya tulajdonjogát.
 5. Az online ajándékkártya felhasználása azzal valósul meg, hogy az online ajándékkártyát a vásárló az elfogadó helyen felhasználja.
 6. Az online ajándékkártya felhasználása az alábbiak szerint történhet: az elfogadó helyen fizetéskor az ajándékkártya azonosító számát a Kuponkód mezőbe kell beírni, majd az ott olvasható útmutatás szerint érvényesíteni.
 7. Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történt vásárlás esetén.
 8. Az online ajándékkártya kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak, és ez a különbözeti összeg nem „vihető át” másik vásárlásra sem.
 9. Az online ajándékkártya vagy annak fel nem használt része készpénzre nem váltható.
 10. Egy vásárlási online ajándékkártya csak egyszer használható fel.
 11. Vásárlásonként csak egy online ajándékkártya használható fel. Az online ajándékkártyák összevonására nincs lehetőség.
 12. Online ajándékkártyával történő fizetés esetén egyéb kedvezmény, kupon nem érvényesíthető.
 13. Az online ajándékkártya vásárláskor felhasznált értéke a számlán feltüntetésre kerül

VI. AZ ELFOGADÓ HELYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az elfogadó hely az online ajándékkártyát köteles elfogadni, annak felhasználását nem
tagadhatja meg.

VII. KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az online ajándékkártyákkal összefüggő információkat az elfogadó helyen köteles közzé tenni. Az online ajándékkártyák kizárólagos elfogadó helye: https://konyvmolykepzo.hu/


Hatályos 2020.12.17.től

Könyvmolyképző Kiadó Kft