Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek  (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a www.konyvmolykepzo.hu online áruházban történő megrendelés, vásárlás  esetén.

Jelen ÁSZF a Könyvmolyképző Kiadó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vásárló) Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

I. Szolgáltató

Cégnév: Könyvmolyképző Kiadó és Kereskedelmi Kft
Rövidített cégnév: Könyvmolyképző Kiadó Kft
Székhely: 6728 Szeged, Pázsit u. 18.
Telephely: 6725 Szeged, Dobó u. 12/B
Cégjegyzékszám:  06-09-001374
Adószám: 106286614-2-06
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86825/2015; NAIH-86826/2015; NAIH-86828/2015
Weboldal címe:  www.konyvmolykepzo.hu
E-mail cím: info@konyvmolykepzo.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 62/551-132

A honlap tárhelyének szolgáltatója:
Cégnév: DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: info@doclernet.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-186097
Adószáma:  24855608-2-41
Telefonszáma: +36 1 432 3133
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76587/2014 NAIH-105926/2016

 

 II. Általános rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF  a Könyvmolyképző Kiadó Kft www.konyvmolykepzo.hu   című internetes áruházában (a továbbiakban: webáruház) található valamennyi termék (a továbbiakban termék) megvásárlásának jogi feltételeit, a  megrendelést leadó Vásárló és a Szolgáltató jogait, kötelezettségeit szabályozza.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF  rendelkezéseinek módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 3. A Webáruházban található bármely Termék megvásárlására vonatkozó szerződés külön írásba foglalás nélkül, a termék végleges megrendelésének Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A szerződést Szolgáltató a megrendelési számon tartja nyilván. A szerződés nyelve magyar.
 4. Abban az esetben, ha a megrendelés véglegesítésére a megrendelés leadását követő 48 órán belül nem kerül sor, a Vásárló megrendelése a Szolgáltató rendszeréből törlésre kerül, a törlés miatt Szolgáltató a kárfelelősségét kizárja.
 5. A megrendelések leadása a könyvmolyképző.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.könyvmolykepzo.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el.
 6. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére.

 

III.  A megrendelhető termékek köre, a szolgáltatás igénybevétele

 1. Megrendelhető termék a Webáruházban található valamennyi árucikk. A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről, a rendelés feltételeiről Vásárló a termékekhez tartozó konkrét oldalon tájékozódhat.
 1. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, Szolgáltató a vásárlót erről írásban, a vásárló email címére küldött üzenetben haladéktalanul tájékoztatja, és részére az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatás kiküldésétől számított 30 napon belül.
 1. Szolgáltató a hibás terméket díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget a Vásárló nem kívánja igénybe venni, Szolgáltató a könyv vételárát visszatéríti. Utóbbi esetben az előre kifizetett ellenértéket a hiba jelzésétől számított 30 napon belül Szolgáltató visszafizeti. A termék hibáját Vásárló az ügyfélszolgálat telefonszámán jelezheti.
 1. A termék mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítási és csomagolási díjat. Ez a díj külön tételként jelenik meg a visszaigazoláson és a számlán. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban.
  A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
  A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.
 1. A Termékek webáruházban megjelenített képei  eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Az egyes termékeknél megjelenítésre kerülő leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Az esetleges elírásokért, téves adatokért  a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. Szolgáltató a választható szállítási és fizetési módokat és szállítási határidőket külön szabályozza (Tudnivalók – Szállítási és fizetési feltételek).
 1. Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
  • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vásárlót, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, és ott megrendelést adjon le.
  • A Vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
  • Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
 1. A Webáruház megtekintése nincs előzetes regisztrációhoz kötve
 1. Webáruházunkban regisztrált látogatók vásárolhatnak. A regisztráció során a látogatóktól kötelezően csak azokat a minimális adatokat kérjük el, ami a felhasználók azonosításához szükségesek: Név, e-mail cím, választott felhasználó név. Ezek közül a név és e-mail cím később a felhasználó által módosítható. A megrendelés teljesítéséhez szükséges egyéb adatot (pl. számlázási, szállítási cím) a vásárló a rendelés leadásakor minden alkalommal módosíthatja. A már leadott rendeléseken a szállítási és számlázási adatokat a felhasználók maguk nem módosíthatják. Szükség esetén, a rendelés teljesítéséig az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetik adataik módosítását.
 1. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „Fizetés” gomb megnyomásával a Vásárló ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait.
 1. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. Nem mentesül a vásárló az ajánlati kötöttség alól, ha a visszaigazolás téves adatközlés, vagy a Vásárló levelező rendszerének hibás beállítása miatt nem érkezik meg a Vásárlóhoz.

 

VI. Akciók, kedvezmények  

 1. Szolgáltató jogosult a webáruházban kínált termékekre, illetve a szállítási díjra vonatkozóan akciókat, kedvezményeket meghirdetni
 1. A Vásárló az akcióról, kedvezményekről a webáruházban közzétett információk alapján tájékozódhat, az abban leírtak alapján jogosult az engedményre, kedvezményre.

 

 V. Reklamáció kezelése

 1. Vásárlónak jogában áll reklamálni, ha a Szolgáltató teljesítése hibás volt. Hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a kiszállított termék minőségileg hibás volt, nem a megrendelt  termék került kiszállításra, vagy  a megrendelés teljesítésére vonatkozóan a Vásárlónak egyéb észrevétele van.
 1. A Vásárlónak   a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kell reklamációját, kifogását közölni. A  hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölt kifogás kellő időben közöltnek  minősül.
 1. Panaszát, reklamációját a vásárló e-mail útján a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére küldheti (info@konyvmolykepzo.hu), vagy a 62/551-132 telefonszámon   bejelentheti munkanapokon 08.00-16.00 óra között.
 1. Szolgáltató a reklamációban foglaltakat kivizsgálja, annak eredményéről, intézkedéséről a Vásárlót e-mailen értesíti a vásárlói reklamáció beérkezését követő 30 napon belül.
 1. A termék kicserélésére, vagy a vételár visszatérítésére irányuló igény  jogossága esetén Szolgáltató a termék visszaküldésétől számított  15 napon belül intézkedik a cseretermék saját költségén történő kiszállításáról, illetve a vételár  visszautalásáról.

 

VI. Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő a
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
d) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vásárló vagy a vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát ajánlott levélben köteles eljuttatni az alábbi címre: Könyvmolyképző Kiadó Kft 6701 Szeged Pf. 784.

A vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

Az elállási jog gyakorlásához a Vásárló felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozatot, amely azonban formai szempontból nem kötelező. (Elállási nyilatkozat formanyomtatvány)

 

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A vásárló köteles számunkra a terméket, a termékről kiállított számlát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a visszaszállítás  költségét – a vásárló viseli.

Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – lehetősége van arra, hogy bármilyen átvételi módon rendelt kiadványait kicserélje. Erre a kézbesítés napjától számított 8 munkanapon belül van lehetősége, amennyiben a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát megőrizte. Csere esetében a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.

 

VII. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a kicserélés vagy kijavítás teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatosság helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VIII. Jogérvényesítés

A Vásárló kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Szolgáltatóhoz:

Írásban: A szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel

E-mailben. Az info@konyvmolykepzo.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Fogyasztóvédelmi hatóság: A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

Békéltető testület: Hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vásárló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és a Szolgáltatót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jenei Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Vásárló és Szolgáltató kijelentik, hogy vitás kérdéseket igyekeznek peren kívül, békés úton rendezni. Amennyiben a békéltető egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a felek elismerik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság pertárgyértéktől függően (Szegedi Járásbíróság vagy Szegedi Törvényszék) kizárólagos illetékességét.

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (info@konyvmolykepzo.hu) megadása mellett küldhető be panasz.

 

IX. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.konyvmolykepzo.hu oldalon a Tudnivalók menüpontban olvashatóak.

 

X. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Lásd részletesen az Adatvédelmi tájékoztatót.
 3. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 

XI. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása  

 1. Jelen ÁSZF 2018.május 25. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 2. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.
  Szolgáltató az ÁSZF szövegét  webáruházában letölthető formában teszi közzé.

 

 


Hírlevél feliratkozás

E-mail cím:*

Név:

* Az Általános szerződési feltételeket elolvastam, és elfogadom.

* Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvastam, és elfogadom.

Bejelentkezés